LSM Pumper i forrygende udvikling

  • LSM Pumper i forrygende udvikling

    LSM Pumper i forrygende udvikling

LSM Pumper er under en forrygende udvikling, hvilket kulminerede i sommeren 2015. Mens det for mange virksomheder er kutymen at geare ned i sommerferieperioden juni, juli og august, forholdt det sig anderledes ved LSM Pumper. Her forekom en stigning af produktionen, for at kunne efterkomme den høje efterspørgsel.

Det kan til tider være udfordrende at agere producent af et nicheprodukt som slangepumper, men det går i den grad fremad for LSM Pumper. Som ordreproducerende virksomhed vil det oftest være kunderne, der dikterer tempoet på produktionslinjen. Idet kunden har truffet den endelige beslutning om at erhverve sig en af vores pumper, er tiden mellem ordreafgivelsen og den ønskede levering af pumpen sjælden lang. Det har krævet et yderst logistisk stykke arbejde, at tilpasse medarbejdernes samt leverandørernes afvikling af deres respektive ferier, for samtidig at kunne efterkomme kundernes krav til hurtig levering.

IMG 2395

Ordrene vælter ind fra ind- og udland, og ordrebogen er tilmed fyldt godt ud et stykke ud i fremtiden. Væksten er ikke brancheorienteret, idet vi får ordrer på tværs af alle brancher og industrier. Fordelen ved slangepumpen fra LSM er netop, at denne type pumpe finder sin anvendelse og berettigelse i mange henseender.

Den største vækst skal tilskrives eksportmarkedet, som tilmed har været et stort fokusområde for LSM Pumper gennem de sidste mange år. Vi kan konstatere en lille stigning på hjemmemarkedet, men størstedelen af omsætningen bliver hentet udenfor landets grænser og hvilket efterhånden har været tendensen i en årrække.

I betragtning af virksomhedens størrelse samt placeringen i det Nordlige Jylland, er LSM Pumper for branchen en stor aktør på eksportmarkedet. Vi har været godt repræsenteret på diverse fagmesser i ind- og udland, samt brugt en del ressourcer på at synliggøre os på nettet samt i diverse fagmedier. Derudover har vi også forstærket vores netværk i udlandet med nogle yderst kompetente repræsentanter af vores produkter, hvilket har vist sig at være et succesfuldt tiltag, da vores kunder vægter global markedsnærhed højt.

Det er netop det store fokus på eksportmarkedet, der har sikret os en stigning hvad angår antallet af  kunder og at vi ligeledes har ramt nogle markedssegmenter, som vi ikke tidligere har produceret til. Internt i LSM Pumper var vi klar over, at netop vores pumper er fuldt ud konkurrencedygtige i forhold til konkurrerende pumpeløsninger på markedet, hvilket vi efterhånden har bevist for kunderne.

IMG 2401

I bestræbelserne på at styrke vores position på eksportmarkedet, har vi valgt at øge fokusset på vores medlemskab af Dansk Eksportforening. Det er et tiltag, som optimerer vores muligheder for at komme udover landets grænser, da tilslutninger dertil fra andre virksomheder her i Danmark er stor. LSM Pumper vil forsøge, at bruge eksportforeningen og netværket derfra, til blandt andet at styrke positionen på mineindustrien. 

Vi har store forventninger til eksportmarkedet og forudser en fremtidig vækst på dette område, hvilket også er medvirkende til, at LSM Pumper er langt henne i forløbet med planer om at åbne en afdeling af LSM Pumper i USA. Derudover har vi fået henvendelser fra udlandet omhandlende nogle yderst spændende projekter, som vi ikke kan uddybe nærmere pt., da det stadigt er på projektstadiet. Kig evt. på vores hjemmeside www.lsm.dk, for mere information omkring de nye tiltag som LSM Pumper har gang i. 

 

Fremtiden for LSM Pumper er, at vi fortsat satser på at opbygge en voksende nichevirksomhed indenfor slangepumper. Det er vores erfaring, at det giver os et bedre netværk ved at være repræsenteret lokalt, samtidig med at det skaber en større troværdighed hos kunderne. Vi vil holde fast i vores kerneværdier, kvalitet og integritet. Sammen med service og fleksibiliteten til at opbygge tætte relationer med kunden, giver det os en stærk position i nichen. Forretningsmodellen vil fortsat være, at levere pumper som er specifikt produceret til den enkelte kunde.

 

Artiklen er udarbejdet af LSM Pumper, 28/08-2015

KONTAKT

Sigenvej 7
9760 Vrå, Danmark

+45 98 98 19 00

LINKS

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.